Политика за защита на личните данни

Фейс Арт България ЕООД, собственик на сайта fancywitch.com e регистриран оператор на лични данни под № 415136

1. Вашият акаунт

FancyWitch.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име /имейл адрес/ и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (имейл адрес и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, за всякакви предоставени фалшиви данни, включително ако използвате чужди данни.

FancyWitch.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

 

2. Политика за конфиденциалност

FancyWitch.com разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на FancyWitch.com:

Пазете паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви. Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти. Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра. Често сменяйте паролата.

FancyWitch.com няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА, номер на кредитната карта, данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане по телефона или по e-mail, чрез което Ви се изисква такава информация, трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към FancyWitch.com.

Автентичните e-mail-и на FancyWitch.com са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@fancywitch.com”или от имейл адрес faceart@abv.bg

Не са автентични и-мейли от FancyWitch.com, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от FancyWitch.com

 

3. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Фейс Арт България ЕООД.

FancyWitch.com гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от FancyWitch.com за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, FancyWitch.com използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Фейс Арт България ЕООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера). 

Фейс Арт България ЕООД ще изиска от вас предоставянето на ЕГН само ако ви е необходима фактура, тъй като ЕГН-то е задължителен реквизит при издаването на фактури съгласно Закона за данък добавена стойност и Правилника за прилагането му.

FancyWitch.com не изисква, не събира и не обработва финансова информация, освен в случаите, когато сте пожелали да платите чрез банков превод. Разплащанията стават чрез наложен платеж, банков превод или PаyPal. При използването на PаyPal, FanyWitch.com няма абсолютно никакъв достъп до вашите разплащателни данни.

FancyWitch.com може да използва данни за браузъра, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където FancyWitch.com публикува реклами, съдържание или анализи, FancyWitch.com може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

FancyWitch.com може да използва модули cookie и за други цели, включително за: достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга FancyWitch.com, за оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси, вътрешен анализ, предоставен от клиента, извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите FancyWitch.com.Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie.

Ако отхвърлите всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на FancyWitch.com, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на FancyWitch.com.

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa FancyWitch.com.

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на FancyWitch.com (дружеството Фейс Арт България ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от FancyWitch.com и от партньори по договор на FancyWitch.com за: маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения от FancyWitch.com,) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ, участие в конурси, промоции, изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.), необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги, за да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА, пазарни изследвания, следене на продажбени данни.

FancyWitch.com може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на FancyWitch.com, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

FancyWitch.com  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.